دستگاه استرچ پالت مدل 1101

تنظیم ارتفاع بصورت اتوماتیک می باشد(به صورت سفارشی)