دستگاه شرینک پالت گازی مدل 1104

دستگاه با حافظه می باشد و نیازی به تنظیمات حرارت و سرعت ندارد