دستگاه شرینک پک تمام اتوماتیک مدل 04

با طاقه باز کن موتوری و سنسورهای نوری و مکانیکی