دستگاه شرینک پک تمام اتوماتیک مدل 05 (مخصوص دارو)

مناسب برای محصولات دارویی و بهداشتی در یک طبقه