دستگاه شرینک پک نیمه اتوماتیک مدل 02(سایز بزرگ)

ظرفیت قید شده بستگی به شکل و نوع محصول دارد