دستگاه شیرینگ پک دستی مدل 08

مناسب برای قطعات گرد،استوانه ای ( بشقاب ودیس و...)