کاتالوگ شیرزاد

شما می توانید با کلیک بر روی تصویر فوق از کاتالوگ ما استفاده کنید که شامل معرفی تمامی دستگاههای این شرکت می باشد.

کارخانه

از شما دعوت می کنیم تا با شیرزاد و کارخانه این شرکت و همچنین خط تولید و تاریخچه این شرکت آشنا شوید.

تیم شیرزاد

مطمئنا در پیشرفت هر سازمانی پرسنل آن شرکت و تیم فنی آنها نقش بسزائی دارند و مهمترین دارائی این شرکت بحساب می آیند.

شیرزاد

می توانید جهت آشنائی با تنوع محصولات شیرزاد و همچنین اطلاع از اطلاعات فنی هر یک از دستگاهها به صفحه محصولات مراجعه نمائید.