شرکت شیرزاد تولید کننده ماشین آلات خاص مورد نیاز صنایع

شرکت تولیدی شیرزاد تولید کننده ماشین آلات خاص مورد نیاز صنایع در حیطه بسته بندی ، پالت چینی و تخلیه پالت ساخت ماشین آلاتی از قبیل پرکن مواد گرانولی و پودری ، دستگاه توزین و پرس علوفه ذرت و کمپوست قارچ ، دستگاه پالتایزر و دی پالتایزر انواع محصولات را در کارنامه 40 ساله خود دارد .

دستگاههایی که اغلب برای اولین بار در کشور ساخته و طراحی شده اند و ماشین آلاتی که نیاز روز کشور هستند و با تولید آنها نیاز به واردات و خروج ارز از کشور به شدت کاهش میابد .

F-F-S یا پرکن مواد گرانولی در کیسه های پتروشیمی از این دست ماشین آلات ساخت شرکت شیرزاد هستند که مواد گرانولی را توزین ، کیسه آنرا از رول برش و آماده نموده و سپس محصول را در آن قرار پر میکند و دو سمت کیسه را بکمک دوختهای حرارتی بصورت کامل و با دقت وزنی خیلی بالا بسته بندی مینماید.

دستگاه پکر که در دو نوع ثابت و گردشی توسط شرکت شیرزاد تولید شده مناسب برای انواع پودر و محصولاتی مثل سیمان می باشند که محصولات را در حین پر کردن داخل کیسه توزین را انجام میدهد و پس از اتمام کار با پرتاب کیسه به بیرون درب کیسه را می بندد . در این روش از کیسه های ولودار استفاده میشود .

عدم امکان نگهداری برخی محصولات در مجاورت هوا نیاز به بسته بندی آنها را به گونه ای که حداقل هوا در آنها نفوذ کند را ایجاد نمود لذا شرکت شیرزاد در جهت رفع این مشکل اقدام به ساخت دستگاه توزین و پرس علوفه ذرت و کمپوست قارچ نمود .

در راستای ادامه فرایند اتوماسیون خطوط تولید نیاز به تخلیه پالت به خط تولید و نیز بارگیری محصول نهایی روی پالت یکی از نیازهای اساسی برای کارخانجات شد به همین جهت شرکت شیرزاد اقدام به ساخت پالتایزر و دی پالتایزر در مدلهای مگنتیک ( آهنربایی ) ، کانوایری و بازویی نمود .

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!